access-IoT: en horisontal løsning

post thumbnail image

Vores IoT-platform som grundlag for jeres nye forretningsmodeller

Tingenes Internet er baseret på integrationen af milliarder af forskellige små, såvel som større enheder. Lige fra bittesmå r-fid sensorer til Infrarøde eller blot videokameraer, til bil, både til produktionsmaskiner i Industrien, landbrugforædling mv. Formålet er at integrere eller tilslutte ting, der kan bruges til at indsamle data til dataminingsopgaver, så produktoptimering bliver så præcis som mulige.

I integrationsprocessen skal der holdes styr på mange forskellige tilsluttede enheder, med forskellige protokoller, hvilket kræver særlig ekspertise. Tilslutning af en sensor eller flere sensorer, fra samme leverandør med samme protokol er nemt, men at tilslutte enheder der opererer med eller under flere protokoller og anvender flere forskellige transportveje er en vanskelig og for mange platformsleverandører en umulig opgave.
Vores IoT Platform giver denne mulighed der er nødvendig for heterogene enheder, at kunne kommunikere med hinanden i en horisontal løsning.

Vi har lagt disse hjørnesten inden vi begyndte at udvikle vores enterprise platform og bruger stadig samme filosofi når vi designer nye tjenester og forretningsmodeller sammen med kunder.

 
læs forrige artikel: læs næste artikel: