access IoTs Privacy Policy -GDPR

post thumbnail image

I denne persondatapolitik kan du læse om hvordan Access-IoT behandler dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside Access-iot.com eller når du benytter dig af vores log-in funktion til App og andre systemer.

Denne persondatapolitik har til opgave at informere dig om behandling af dine personoplysninger, herunder indsamling, anvendelse og beskyttelse. Access-IoT behandler dine personoplysninger i henhold til gældende persondataretlige regler.

Når der i denne politik skrives Access-IoT, gælder betegnelsen for samtlige af Access-IoTs Øko partnere. Når du via Access-IoT’s hjemmeside gennemfører download af App er den dataansvarlige Access-IoT ApS. Når der behandles personoplysninger indsamlet i forbindelse med tilmelding som kunde, tilmelding og brug af App eller skriftlige spørgsmål til kundecenter ligger dataansvaret hos Access-IoT ApS.

Hvornår bliver dine personoplysninger indsamlet

Access-IoT indsamler dine personoplysninger når du gør brug af tjenester på Access-IoT’s hjemmeside, så som oprettelse af App, Web-app, bestilling af udstyr, gennemfører en flytning, stiller spørgsmål til vores kundecenter eller tilmelder dig et fokus område. Behandlingsgrundlaget sker ud fra dit samtykke, eller i ønsket om at indgå en aftale med Access-IoT.

Du vil altid blive informeret, inden vi indsamler personoplysninger om dig. Personoplysninger dækker over alle oplysninger, der kan henføres til en person, eksempelvis navn, adresse, e-mail, måle- og sensordata, .

Formål med behandling af dine personoplysninger

Access-IoT indsamler, behandler og opbevarer kun personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde fastsatte formål, herunder at levere tjenesteydelser til dig eller for at kunne indgå i et aftaleforhold.

Vi ønsker at give dig den bedst mulige service, og indsamler derfor personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside, for at få et større kendskab til dig som kunde, med henblik på forbedring af produkter, tjenester og teknologier. Access-IoT behandler personoplysninger til markedsføringsrelaterede aktiviteter, når du har afgivet udtrykkeligt samtykke hertil.

Hvilke personoplysninger behandler Access-IoT

De personoplysninger Access-IoT behandler om dig kan være navn, adresse e-mail, tlf. nr., cpr. nr., måle- og sensordata, forbrugsoplysninger samt loginoplysninger, hvis du tildeles sådanne i forbindelse med benyttelse af Access-IoT’s tjenester.

Videregivelse af personoplysninger

Access-IoT kan i visse tilfælde videregive dine personoplysninger. Dine personoplysninger kan blive videregivet til selskaber inden for Access-IoT koncernen. Dine personoplysninger kan videregives til andre dataansvarlige, hvis der foreligger hjemmel i lov, domstolsafgørelse, forskrift eller pålæg fra en offentlig myndighed, eller hvis du har afgivet specifikt samtykke hertil.

Access-IoT er berettiget til at videregive dine personoplysninger til kommunen.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, medmindre du har afgivet specifikt samtykke hertil.

Behandling hos databehandlere

Access-IoT overlader i visse tilfælde personoplysninger til databehandlere. Brugen af databehandlere kan være i forbindelse med eksterne leverandører som Access-IoT samarbejder med for at støtte sin virksomhed, for eksempel leverandører af tjenester, teknisk support, leverancetjenester, hosting og finansielle ydelser.

Når vi overlader dine personoplysninger til Access-IoT’s databehandlere, er der indgået databehandleraftaler, der bliver indhentet årlige audits og dine personoplysninger bliver behandlet efter instruks fra Access-IoT. Dine personoplysninger bliver kun behandlet af databehandlere til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til. Databehandleraftalen indeholder forpligtende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren skal efterleve, således at Access-IoT’s høje sikkerhedsmæssige niveau bibeholdes og persondatarettens krav efterleves.

Samtykke

Når vi behandler dine personoplysninger i henhold til samtykke, behandler vi dine personoplysninger med det i samtykket angivne formål. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Såfremt du tilbagekalder et samtykke, vil det ikke berøre lovligheden af den behandling Access-IoT har foretaget før du trak dit samtykke tilbage.

Hvis vi ønsker at anvende dine personoplysninger til et andet formål end det oprindelige, beder vi dig om et nyt samtykke, før vi påbegynder behandling. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

Periode for opbevaring

Access-IoT opbevare dine personoplysninger så længe dette er nødvendigt for at kunne opfylde formålet, eller indtil du beder Access-IoT om at slette eller du tilbagekalder et samtykke, dog i en længere periode, hvis Access-IoT er forpligtiget hertil i medfør af lovgivning.

Sletning af dine personoplysninger vil medføre at Access-IoT ikke længere vil kunne levere tjenesteydelser eller opretholde et aftaleforhold til dig.

Cookies

Access-IoT anvender cookies og andre teknologier til funktionalitet, analyse og markedsføring. Når du bruger vores hjemmeside, og du afgiver samtykke til, at der må bruges cookies.

En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din computer, for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. En cookie er en passiv fil, og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. En cookie er anonym og indeholder ingen personoplysninger.

Sikkerhed

For at sikre dine personoplysninger bedst muligt og undgå uautoriseret adgang, ændring, tab, forvanskning eller anden form for misbrug, anvender Access-IoT en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger beskrevet i interne politikker og retningslinjer, herunder men ikke udtømmende, adgangskontrol, backup, kryptering, logning, antivirus, firewall, uddannelse mv.

Vores medarbejdere og databehandlere er underlagt tavshedspligt, med hensyn til de personoplysninger der bliver behandlet i Access-IoT.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Dine personoplysninger kan rekvireres ved at henvende dig til Access-IoT ’s kundecenter på info@access-iot.com.

Sletning af dine personoplysninger vil kunne medføre, at du ikke længere kan være kunde hos Access-IoT eller at vi ikke længere kan levere en tjenesteydelse.

Klageadgang

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over behandling af personoplysninger om dig. Du har også ret til at lade Datatilsynet udøve dine rettigheder i forhold til behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere om Datatilsynet, og se tilsynets vejledning om klageadgang mv. på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. 1300 København K

Tlf. 33193200

Mail: dt@datatilsynet.dk

 

 
læs forrige artikel: