Vand-, El- og Varmeforbrugsmålere

post thumbnail image

 

 

Løsninger:

 • Måling og overvågning af vandforbrug
 • Måling, styring og optimering af El forbrug
 • Måling, styring og optimering af varmeforbrug

 

 

Vores løsninger

Opsamling og præsentation af forbrugsdata, kombineret med IBM Watson´s anbefalinger.

Når der løbende, dag for dag, uge for uge, måned for måned kan følges op på forbrug af:

 • vand,
 • el
 • varme

kan disse aktuelle data bruges til at optimere forbruget, i en given beboelse i overensstemmelse med familiemønster og livsmønster.

Samtidigt kan vores løsninger vise, om der er uhensigtsmæssigheder, der skyldes lækager, siveskader, eller brud på fremførselsvejene.

En præsentation af forbrugsdata kan ske på flere forskellige måder:

Direkte præsenteret i App. Forbrugsdata for installationer stiller access IoT til rådighed, via App, tablet eller PC.

Data, opsamles og præsenteres i det format der i fællesskab er enigehed om i forhold til anvendelsesområde.. Forbrugsopgørelser, kan bruges til sammenligninger med andre forbrugsopgørelser fra tilsvarende ejendomme.

Løsningerne er brugervenlige, nem og effektivt for husadministratorer, at arbejde med, da vores systemer er kognitivt intuitivt udviklet, hvor vi indsamler målerdata og udarbejder forbrugsmønstre for hvert lejemål og efter behov.

Beboere kan selv følge med i deres eget regnskab uge for uge, eller måned for måned, og dermed justere sit forbrug til et mere passende niveau, såfremt der er forbrugs afvigelser fra det normale forbrugsmønster..

Access-IoT´s online program til visning af forbrugs- og målerdata giver et nemt og hurtigt overblik over vand, el og varmeforbruget, helt nede på den enkelte enhed. Er der installeret f. eks Eurotronic, eller Danfoss living termostater, er der mulighed for at indlægge min/max værdier via App.

Ønsker du ateffektivisere ejendommens drift.

Ønsker du som ejer, administrator eller rådgiver at driftseffektivisere ejendommen, kan der med fordel kombineres i de af Access-IoT udbudte løsninger.

Der åbnes op for, at den samme App kan levere oplysninger og styring indenfor nedenstående IoT løsninger:

 • Video overvågning,
 • Dørlåse
 • Detektering af Bevægelse,
 • Registrering af fugt, svampesporer, temperatur, røg, gas
 • Håndtering af varmepumper, persienner, markiser eller
 • Registrering af personer, biler, cykler og andre værdi genstande.

Værd at overveje, når der nu skal træffes en beslutning om effektiviseringer.

Erfaringer viser, at individuel måling og indsigt i vand-, el- og varmeforbrug typisk reducerer forbruget med 25-40 % på ejendomsniveau, og der er besparelser som giver en kort ROI.

Sensorer, målere, IoT enheder

Vi samarbejder med en række leverandører, producenter af hhv. Sensorprodukter, men også indhold. Derfor vil alle produkter godkendt på Z-Wave alliance, OMS Zigbee alliance være produkter der ville kunne køre på Access-IoT´s platform.

Køb dine egne sensorer, og koble dem nemt og fordelagtig på vores system.

Som eksempel vises her Bmeters vandmålerløsning, med wM-Bus dongle inkl. Gateway adgang, som kan fås fra ca. DKK 250,-* pr. lejlighed alt inklusiv, dog uden moms og den sædvanlige installations omkostning.

Årlige omkostninger beløber sig til:

Fra DKK 60,-* + moms *Minimum tilslutning 10.000 lejemål
 
læs næste artikel: